Апартамент

Още един прекрасен проект изпълнен от нашите партньори от Иноватива. Един красив, съвременен дизайнерски апартамент. В него нашите партньори са инсталирали кабелна BUS система, като интересното тук е, че е заложена възможност за надграждане с безжичната RF система.

Управление на:

умен дом smart home
Заяви консултация

Помогнете ни да разберем повече за вашата идея.