Свет здравиа (Болница)

8 операционни зали с LARA радио, DLNA настройки, комуникиращи с Logitech Media Server. LARA също така служи и за вътрешна комуникация между сестрите и пациентите.

Управление на:

Заяви консултация

Помогнете ни да разберем повече за вашата идея.