Тризонет

Изградено със система на iNELS Smart Home oт нашите партньори ЕЛКО ЕП България. Едно истинско предизвикателство за нас беше този обект, за който проектирахме и изградихме кабелна BUS система за домашна автоматизация със следните включени възможности:

Управление на:

Заяви консултация

Помогнете ни да разберем повече за вашата идея.