Petőfi Sándor

За този обект, е проектирана и изградена RF безжична система Smart Home. Предимства: Инсталацията не изисква структурни промени. С едно докосване, е възможно да активирате няколко команди едновременно според дадената ситуация или желание. В рамките на един ден могат да бъдат дефинирани до пет регулируеми програми. Системата може лесно да бъде разширена, за да включва нови устройства и функции.

Управление на:

Заяви консултация

Помогнете ни да разберем повече за вашата идея.