План за сгради с нулево енергийно потребление

Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, приет на 23 Декември 2015г. Определя изискванията за енергийна ефективност на новите сгради, които трябва да отговарят на минималните стандарти и да съдържат високоефективни алтернативни енергийни системи, а онези, които са притежавани и заемани от обществени органи трябва да постигнат енергиен статут близък до нула. 

Редица директиви и изисквания, поставени от Европейския Съюз показват че строители, архитекти и проектанти трябва да се фокусират в бъдеще към изграждането на енергоефективни сгради, които да решат проблемите със съхранението на електроенергия в сградите, тяхното производство на зелена енергия, като в същото време да подобри комфорта и качеството на живот в тях. 

Качественото съчетание на най-новите иновативни технологии за енергоефективност и системи за автоматизация е тайната на успеха за създаване на пасивна сграда с плюсов енергиен статут. Успешното съчетание на иновативни технологии позволява на пасивната сграда да бъде независима от външни доставчици на енергия и да генерира повече енергия, отколкото харчи и консумира. Това става възможно благодарение на основните принципи за създаване на плюсово енергийна сграда.

Базирайки се на тези основни принципи, проектите намират своето балансирано решение ползвайки множество специфични иновативни системи за осигуряване на енергийна ефективност, комфорт, екологичност и здравословна среда. Преобладаващи южни стъклени термо панели, снабдени със слънцезащитна система от външни ламелни щори, които да предпазват помещенията от прегряване през лятото също са ключови и допринасят за изолационната структура на сградата и помагат многократното повишаване на енергийната ефективност.

Проекта за пасивен дом надгражда международния стандарт за пасивна сграда и осигурява невероятно нисък разход на енергия добивана от своя собствен енергиен източник. Енергията, необходима за отопление, осветление, битови цели и охлаждане е около 15 пъти по-ниска в сравнение с консумацията на една аналогична по обем и квадратура средностатистическа жилищна сграда в България.

Това превръща проекта в категорична икономически оправдана инвестиция, която осигурява възвръщаемост на инвестицията, енергийна независимост и дългосрочно ползване на собствено произведена енергия. Допълнително акумулираната енергия предоставяна в общата енергийна система на пасивната къща се превръща в допълнителен източник на приходи за собственика. Инвестираните средства в подобен енергийно плюсов проект ще се възвърнат изцяло след 10 до 20 години, в зависимост от разхода и производството на енергия. Стандартната гаранция за PVT панели е от 10 до 25 години, гарантирайки възвращаемост на средствата.

 ЦЕЛ:

Проекта за пасивна къща си поставя за цели, както постигането на плюсов енергиен статут, така и въвеждането на нови високотехнологични компоненти, които да подобрят коефициента на полезно действие на системата и да увеличат комфорта на обитаване. Проектите за пасивна къща целят да променят съществуващите към момента виждания и практики за енергоефективност при строителството на сгради. Сред основните задачи на проектите са да запази приемлива крайна цена на строителния обект към момента на неговото изпълнение и реализация, както и многократно намалени във времето експлоатационни разходи в сравнение с традиционното строителство.

Заключение:

Глобалното затопляне е проблем, който късае всички нас. Ние знаем, че предотвратяването на нежелани климатични промени започва от всеки от нас и са нужни действия на местно ниво. Намаляването на ползваната енергия при сградите е един от най-важните фактори спомагащи за намаляването на въглеродните емисии изхвърляни в атмосферата. Точно поради тази причина, в последните години местни власти, правителства и компании предприемат инициативата за използване на високоефективни методи намаляващи разходите за електроенергия, вода и газ. 

Енергийно плюсовите сгради осигуряват не само екологичен начин на живот, повишен комфорт и енергийна независимост. Тя се превръща в много добра инвестиция, сигурен източник на допълнителни доходи за вашето семейство и екологичен начин на живот.

Ние вярваме, че опазването на околната среда зависи от всички нас и сме си поставили за цел да изградим едно по-добро бъдеще за нас, нашите семейства и бъдещите поколения!

Сподели:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
На фокус

Подобни публикации

умен дом smart home умна къща

Как да създадем пасивна къща?

Строителна система Има няколко варианта за изграждането на пасивна къща. В тази статия ще погледнем къща, която е изградена на база дървена скелетно-гредова конструкция с …

Виж повече →
умен дом smart home умен офис

План за сгради с нулево енергийно потребление

Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, приет на 23 Декември 2015г. Определя изискванията за енергийна ефективност на новите сгради, които …

Виж повече →
умен дом smart home умно приложение

Автоматична система за управление на автономна плюсово енергийна жилищна сграда

За изграждането на автономна енергийно ефективна къща или наричана още “Умна Пасивна Къща” трябва да се постигнат няколко основни изисквания, които позволяват на пасивната къща …

Виж повече →
Заяви консултация

Помогнете ни да разберем повече за вашата идея.